Jmenuji se Eva a narodila jsem se v Praze ve znamení Vodnáře. Výkladem mariášových karet se zaobírám 30 let. Lečím na dálku vesmírnou energií a mám léčitelské schopnosti, nabízím pomoc ve všech krizových situacích. Už jako dítě jsem se zajímala o spiritismus, magii a vše, co souviselo s tajemnem.


 

Kartářkou jsem již řadu let a během té doby jsem zažila veselé, dojemné, radostné, ale i strach nahánějící situace.

Velmi příjemná jsou setkání s klienty, se kterými si takříkajíc padnu do oka na první pohled. To jsou lidé, kteří přicházejí s otevřeným srdcem a duší pro radu a také pro vlídné slovo. Tito lidé se většinou navracejí zpět a stávají se z nich stálí klienti, kteří si přijdou poslechnout výklad, ale také si ulevit duši tím, že se svěří s tím, co je trápí.

Druhá skupina lidí jsou klienti, kteří přicházejí poprvé na výklad karet, nemají žádnou zkušenost s výkladem ani kartářkou. Jsou na první pohled nervózní, roztěkaní a nedůvěřiví. Tito lidé očekávají důkazy v podobě výkladu, které přesně souvisí s jejich životem, po té pomalinku s údivem začíná vzájemná důvěra mezi mnou – kartářkou a klientem. Z jedné otázky se stává hned několik dalších a nedůvěra se mění v náklonnost ke kartám i mé osobě. Tito lidé odcházejí v rozpacích, jak je to možné, jak jsem mohla vědět tolik informací z jejich života, jdou vstříc životu s novým vědomím, že věci mezi nebem a zemí fungují. Po čase, kdy se jim vyplňuje poselství karet, se navrací pro další radu, ale tentokrát z nich většina již patří do první popisované skupiny mých klientů.

Třetí skupina lidí je arogantní, nedůtklivá, sobecká a někdy i agresivní. Z těchto lidí negativita přímo srší. Karty v některých případech mlčí, neodpovídají, jelikož cítí velkou nedůvěru a znevažování jejich poselství. Tito lidé výklad přijímají velmi odměřeně s opovržením v hlase a neochotou vyslechnout, co by měli udělat pro zlepšení. Někteří se po čase ozvou se zlem v hlase, že se nic z toho, co karty předpověděly, nevyplnilo. Tito lidé jsou na počátku cesty, která pro ně bude velmi dlouhá a trnitá, pokud nepřijmou jiný názor, nežli svůj a nebudou ochotni změnit svůj postoj k životu. Těmto lidem nepomůže žádný výklad, ale jen důkladné zamyšlení se sami nad svým chováním a způsobem myšlení.

Další specifická skupina lidí jsou rodinní příslušníci, partneři klientů, kteří spadají do třetí charakterové skupiny. Tito lidé neváhají svým jednáním ohrozit jak psychicky, tak bohužel i fyzicky, pro ně blízkou osobu – mého klienta i mne samotnou. Jsou to vzácné případy, ale většinou muži neustojí, že jejich manželka, přítelkyně, maminka, byla u kartářky a ve své drzosti jsou schopni přijít a dotazovat se, zdali dotyčná byla u mne a co jsem jí říkala! Samozřejmě osobní tajemství je před těmito neurvalci zachováno.Tito posledně jmenovaní se nikdy nestávají mými klienty a jdou svým životem svojí vlastní cestou.

Na těchto příkladech jsem vám chtěla přiblížit různé skupiny lidí, které chodí za mnou, kartářkou Evou.