Články

 

 

Problémy které se v našem životě objeví, jsou zprávy

Hodně klientů se mě ptá, proč se jim to či ono děje. Několikrát jsem slyšela slovo prokletí.

Máte-li ve svém životě problémy, znamená to, že chce vesmír upoutat vaší pozornost. Je zde něco, co děláte špatně a na co si dát pozor a s čím něco udělat. Budete- li svou pozornost věnovat těmto malým signálům, tak se budete rychle učit. Ale jestliže je budete přehlížet, budou čím dál tím větší a budou trvat tak dlouho, než se jimi začnete zabývat. Jste-li ochotni důvěřovat tomu, že když máte problémy, že Vám vesmír chce něco sdělit, bude vaše cesta k poznání sama sebe rychlejší. Stane-li se něco negativního považujte to za zprávu. Řekněte si: Proč se mi to stalo? Vůbec se mi nedaří. Požádejte vesmír o pomoc. A nechte myšlenky volně plynout, ale buďte natolik otevření, abyste mohli zprávu přijmout. Ta jistě přijde.

Každému klientovi říkám, aby nemyslel na věci, které nechce aby se staly, protože je k sobě přitahuje jako magnet. Každý se má řídit svou intuicí. Pokudproblémy přetrvávají delší dobu, je zablokovaná energie, která nemůže proudit celým vaším tělem a tudíž se pak nemůže dařit. Pamatujte na jednu věc - a to, že myšlenky a pocity vytvářejí váš život. Naučte se svá přání vysílat do vesmíru a správně je formulovat. Vše má bít formulováno v přítomném čase, například "já jsem dokonalá, krásná, zdravá". Nebo "já chci hodného muže, práci". Také třeba "já mám dostatek peněz, abych si mohla koupit vše, co se mi líbí". Důležité je si to vizuálně představit a věřit tomu, protože každá myšlenka je tok energie. Vesmír je nekonečný a splní Vám každé vaše přání. Ale pozor, bohužel splní i to negativní. A proto zvažte, o co budete vesmír žádat. Důležité je mít se rádi a vážit si sama sebe, ale i druhých.  

 

Život s tyranem je peklo na zemi

Chtěla bych se s vámi podělit o příběh, který jsem nedávno zažila. Objednala se ke mě paní na výklad karet. Důvodem její návštěvy byl nalezený pokladní lístek od prstýnku, který našla svému muži v kapse. Měla mít za týden narozeniny a chtěla si ověřit, jestli byl prstýnek koupený pro ni. Paní bylo okolo čtyřiceti let, v obličeji velice utrápená a její strhané rysy jí dělaly o deset let starší. Zamíchala jsem karty, a měla jsem jasno. Povídám: "Ten prstýnek nebyl určen Vám, ale pro manželovu milenku. Je mladší, než jste Vy. Je mi to líto."  Dále jsem jí sdělila: "To není ještě všechno, Váš manžel je tyran, který Vás fyzicky napadá a pokud si to necháte líbit i nadále, můžete skončit s trvalou invaliditou. Dělejte s tím proboha něco, než bude pozdě."  Paní začala plakat a částečně se rozpovídala, že splácí barák na hypotéku a že není tak snadné od muže odejít. Povídám ji: "Milá paní, je to vaše volba, ale Vaši budoucnost nevidím dobře."  Při výkladu karet vyžaduji, aby si klient vypnul telefon. To se stalo této paní osudným. Rozloučili jsme se. Po zapnutí telefonu paní zbělela hrůzou, a zoufale se na mě podívala. Řekla mi, že jí volal manžel. Popřála jsem jí hodně štěstí, a poprosila jí, aby mi dala vědět, jaký dárek dostala k narozeninám, že je to pro mě zpětná vazba. Pak jsme se rozloučily. Netrvalo to dlouho a najednou zazvonil zvonek.  Otevřela jsem, ale k mému překvapení za dveřmi nestála ona paní sama. Byla i se svým tyranem. V jejích očí byl děs. Její manžel na mě začal zvyšovat hlas a arogantně zjišťoval, co jsem jí řekla, a kolik si za své služby beru. Zachovala jsem se profesionálně, a muže jsem s úctou vypoklonkovala. Jelikož tyran u mě neuspěl, vylil si vztek na své ženě. Udeřil jí surově do obličeje. Poté oba odešli. Byla jsem z toho v šoku. Bála jsem se o tuto ženu a byla to nejhorší noc v mém životě. Hned ráno jsem jí volala, jestli je v pořádku.  Říkala, že to musí urychleně řešit, a že jsem měla ve všem pravdu. Omlouvala se, že tam přišla s mužem, ale že neměla na vybranou. Už venku ji udeřil za to, že měla vypnutý telefon a jestli mu neřekne, kde byla, že to bude její konec. Zanedlouho mi tato žena volala. Prstýnek skutečně nedostala, ale zato dostala domácí pekárnu. Může tak svému manželovi péct domácí chléb a doufat, že když se jí nepovede, tak se to obejde bez modřin.  Dál už o této paní nic nevím, ale s určitostí můžu říci, že pokud s tímto individuem zůstane i nadále, tak se dalších narozenin nemusí dožít.

Je to volba každého člověka, jestli bude žít ve strachu anebo najde dostatek odvahy a udělá ve svém dosavadním životě radikální řez a bude žít jinak. 

Jaký bude rok 2013?

Obavy z konce světa 21.12.2012 dle Mayského proroctví se nepotvrdily a my jsme prožili Vánoce i Nový rok dle svých možností. 
Všichni si klademe otázku, jaký bude ten následující rok 2013, co nás čeká, budeme zdraví, budeme mít práci?
V našich životech jsou věci, které nás potkají osudově, ale je také mnoho denních událostí, které můžeme svojí sílou myšlenky změnit a tím podstatně ovlivnit celý vlastní život.
Pokud se budete strachovat o místo v zaměstnání a se strachem chodit do práce, že budete propuštění, věřte, že tato negativní událost vás za nedlouhý čas potká. Proč? Díky vlastní podvědomé síle myšlenky se dostanete do situace, kterou máte neustále na mysli.
Toto se týká také zdraví, vztahů, peněz.
Rok 2013 bude takový, jaký jej máte ve svých nejniternějších myšlenkách. Pokud jste do tohoto roku vstupovali s tím, že bude horší nežli ten loňský, díky ekonomické situaci, díky nefunkčnímu vztahu, díky vašemu zdravotnímu stavu, tak také takový bude. Sami si tyto události přitáhnete do života.
Výklad karet, horoskop, numerologie či jakákoliv jiná metoda vám poskytne doporučení, návod, jak řešit současnou situaci a především, jak změnit svoji mysl, abyste se vyvarovali negativních událostí. 
Při výkladu karet doporučuji svým klientům „pozitivní myšlení". Pokud mi výklad ukáže obtíže v životě tázajícího, vidím v dalších kartách jeho řešení a návod, jak lze situaci vyřešit pro spokojenost klienta a to především změnou postoje k tématu, změnou podvědomé síly myšlenky, která určuje směr.
Neexistuje "bude ale je, tady a teď". Můj život je šťastný a spojený teď v této chvíli. Ne, bude spokojený. Pro čekaní jestli bude váš život spokojený, si můžete postavit betonovou čekárnu a marně čekat na své štěstí.
Radost, vděčnost, víra a pokora za to, co mám, s pozitivním pohledem na svůj život, je návod na spokojenost. Žádné škarohlídnské projekce pro další život, ale radostná očekávání. Žijte přítomností a buďte vděčni za každou minutu vašeho života, vychutnávejte si radost života jako takového, naslouchejte svému nitru a nechte se vést svojí intuicí.
Ze srdce vám přeji, aby změna mysli z negativního na pozitivní vám do života přinesla velké šťastné změny.

 

Léčba energií na dálku

Díky své schopnosti léčení Božskou energií pomáhám lidem s různým onemocněním. Případ mladé ženy, která onemocněla poruchou hybnosti prstů u rukou a následně u ní byla diagnostikována rakovina v oblasti krku, mě velice osobně i profesně oslovila.

Od mého prvního působení energií se žena cítí lépe, může polykat, což nemohla, vrátila se jí radost a chuť do života. Zárodky rakoviny jsou zcela zničeny. Po ukončení „ozářek“, kdy nebude již tkáň ničena, dojde k celkovému uzdravení krku. 

Tento případ je jeden z mnohých v mém profesním životě, kdy jsem díky Božské energii pomohla. 

 

Ztracená fenka Jean

Zelená desítka je kartou štěstí, nečekaného překvapení a obratu k lepšímu.  Ve spojitosti s žaludovou desítkou znamená šťastnou cestu a spodek kulový dobrý konec. K tomu se váže příběh paní Moniky, která mne požádala o pomoc při ztrátě její milované fenky labradora jménem Jean. Moniko, na psa jsem ještě nikdy nevykládala, ale pokusím se Vám pomoci.

Zamíchala jsem karty a ukázaly se velice pozitivní. Řekla jsem jí: „Vaše Jean je na cestě, žije a vidím tam dva starší lidi, manželský pár. Žena Vás bude kontaktovat, musíte dát na internet inzerát a uvidíte, že se najde. Musíte věřit, myšlenky a pocity vytváří život. A když budete věřit, tak vše dobře dopadne.“  Taky se stalo, jak jsem řekla. Ozvala se žena, že černá fenka tohoto popisu je u nich. Jean uběhla 20km a zalíbilo se jí v hájovně, kde se skamarádila s jezevčíkem. Šťastný návrat domů a slzy štěstí a pro mne krásný pocit, že tento příběh měl dobrý konec.

 

Jarní očista

Mrazivé dny skončily a nastalo dlouho očekávané jaro. Tak jako se po zimě provádí jarní úklid, je dobré si uklidit i svoje nitro, které se během roku zaneslo různými negativními elementy jako smutek, beznaděj, závist, skepse, zloba, deprese, hněv apod. Příroda se znovu probudila ze svého spánku a každá rostlina si hledá své místo na slunci, aby se probrala k životu a mohla se v plné kráse zazelenat. Nechejme v sobě proudit do každé buňky svého těla novou svěží jarní energii, která nás obklopuje.

Červené eso je symbolem pro lásku, domov, vášeň, emoce, radost a city. K této barvě se váže astrologické období jara, kdy vládne životodárný živel vody. Při výkladu karet se často setkávám s problémy v partnerských vztazích, financemi a zdravím. Nedá se začít vztah nový, pokud není definitivně ukončen vztah starý. Nemá smysl začít číst novou knihu, pokud jsme jednu celou nedočetli, nebo ji nedočtenou odložili zpět do knihovny. Vztah nevznikne, pokud ho někdo nehledá a upíná se k naději, že se ten nevyhovující změní. Totéž platí i ohledně zaměstnání a finančního zabezpečení. Neštěstím je, pokud si člověk sám sobě lže. Je to známka, že se motá v začarovaném kruhu. Ani zdraví se nezlepší samo od sebe, ale je nutné o něj pečovat. Na cestě k opravdovému štěstí leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

 

Otevřete svá srdce a naplňte je láskou

V kolotoči každodenních starostí a problémů mnohdy přehlížíme city a pocity lidí kolem sebe. Ve víru stresujících podnětů se může stát, že začneme přešlapovat ve spirále vlastního ega a přestaneme vnímat milovanou bytost vedle sebe. Stačí se zaposlouchat do hlasu svého srdce a nechat ho v sobě rozeznít. Problémy, které  trápí na duši, sice nezmizí, ale stanou se snesitelnějšími. Partner bude vaší oporou. Jedním ze symbolů v kartách je červené srdce. Srdcové eso symbolizuje lásku, city, vášeň, domov a také nevěru a milostné soužení. S touto barvou je spojováno období JARA a znamení zvěrokruhu, kterým vládne živel VODA (ryby, rak, štír). Přeji vám, aby ta vaše srdce byla naplněna láskou a štěstím po celý rok, nejen o svátku svatého Valentýna. Buďte se svou polovičkou jako dva andělé, kteří mají jenom jedno křídlo. Aby mohli vzlétnout, musí se pevně obejmout. 

 

Uspěchaná doba

Žijeme na začátku nového milénia. Mnohé věci se změnily od času našich předků. Doba nás nutí žít svůj život ve spěchu a tomu přizpůsobovat životní styl. Jsme obklopeni různými moderními technologiemi, informačními toky a reklamou ze všech stran. V honbě za uspokojením materiálních potřeb upadá duchovní úroveň i mravní hodnoty lidí. Kolem sebe můžeme pozorovat mnoho lidí s vyhaslým výrazem tváře. Při zrození dostává každý člověk na této planetě tři dary. Intuici, genetický obraz a osud. Záleží na každém, jak tyto dary využije. Člověk by se měl naučit se dobře rozhodnout mezi dobrým a špatným. Co kdo zaseje, to také sklidí. Peníze jsou důležité, ale pokud se dostanou vysoko v žebříčku hodnot, je to jen bláhové honění se za větrem. Jak říká jedna moudrost:

Za peníze si můžeš koupit:
dům, ale ne domov,
sex, ale ne lásku,
hodiny, ale ne čas,
doktora, ale ne zdraví,
postel, ale ne spánek,
pozici, ale ne respekt,
knihu, ale ne vědomosti,
krev, ale nikdy ne život.

 

 

Z mé praxe

Chtěla bych se s vámi podělit o příběh jednoho mladého muže, který mě navštívil ohledně výkladu karet.

Objednal se ke mně pohledný mladý muž, který měl ve tváři smutek. Požádala jsem ho, aby si zamíchal karty, myslel přitom na své problémy. Po rozložení karet mi bylo hned jasné, že má důvod k velkým starostem. Budeme ho nazývat pan Karel. Panu Karlovi jsem sdělila, že jeho žena má milence a že mají značné finanční problémy a že tam vidím ukončení jejich manželství a syn mu bude svěřen do péče. Zprvu na mě pan Karel nevěřícně koukal a pak se rozpovídal. Celá věc se měla tak, že manželka si našla mladého milence, uzavřela bez jeho vědomí spoustu půjček a hrozila jim exekuce. Také jsem tam viděla, že jeho manželka je vypočítavá a falešná. Řekla jsem mu, že pokud se dohodnou a prodají byt, že je šance se z této situace dostat. Pokýval hlavou a po chvilce povídá: „Bylo by to možné, ale moje žena mi nepodepíše souhlas s prodejem, pokud nedostane většinu peněz.“ Podívala jsem se do karet a řekla jsem mu, že pokud jí vyhoví, udělá velkou chybu. Zůstanou mu dluhy a oči pro pláč. Poslechl mých rad a obrátil se na advokáta.

A jak to dopadlo? Pan Karel je rozvedený, má svého syna v péči. Finance z prodeje bytu šly na dluhy. Našel si novou známost. Získal lepší zaměstnání. Je šťastný a spokojený. Poděkoval mi za výklad karet a rady, kterými se řídil.

 

Síla pozitivního myšlení

Jsme scénáristy, režiséry a zároveň i herci svého vlastního filmu života, který je rozmanitý a jedinečný.

Každá myšlenka je tok energie a ulpí vždy tam, kam je vyslána. Vesmír nerozlišuje, zda je pozitivní nebo negativní. Je důležité udržovat krb svých myšlenek čistý a mít slunce v duši.

Nic v životě není náhoda a nic se neděje bez příčiny. Všechny věci, které nás potkávají, mají nějaký smysl.

Ty dobré proto, aby nás povzbudily a potěšily a ty špatné proto, abychom se z nich poučili a vyrovnali se s nimi.

Žádná životní situace není jenom černá nebo jenom bílá. Podobně jako duha má celé spektrum barev, člověk má vždy více možností jak na určitou věc reagovat a je pouze na něm jakou cestu si zvolí.

Výklad karet není univerzální návod jak správně žít svůj život, ale karty upozorní na určité věci a situace, které se nám rýsují v současnosti i v budoucnosti a naznačují, jakým směrem se ubírat a čeho se vyvarovat.

Budu se snažit být nápomocná při vašich problémech a strastech, abyste vždy nacházeli světlo na konci tunelu. Ráda vám podám pomocnou ruku, abyste se těšili z krásy, kterou vám život nabízí a prožívali ho naplno a spokojeně.